Privacy Statement en Cookie Policy

PRIVACY POLICY

Laatste update op: 25.10.2023

Dit privacy beleid is van toepassing op alle activiteiten die worden ontplooid binnen RHR Concepts. B.V. Deze holding bestaat uit de volgende websites:

 • rhrpets.nl
 • rhrpets.be
 • rhrpets.se
 • rhrpets.pt
 • rhrpets.es
 • rhrpets.fi
 • rhrpets.it
 • rhrpets.de
 • rhrpets.co.uk
 • rhrpets.eu
 • rhrpets.dk
 • Dierenvilla.nl
 • Dierenvilla.be
 • CatTreeKing.co.uk
 • Tierwebshop.de
 • Animauxvillas.com
 • Animalcorner.it
 • Kattenkrabpalen.nl
 • Hondenbench.nl
 • rhrquality.com

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen wanneer u producten aankoopt via onze websites, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

1. Wie zijn we?

RHR Concepts B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met zetel te Nederland, 5151RS Drunen, Kasteeldreef 28, ingeschreven onder het nummer: 16064495.

Contactgegevens:

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Identificatiegegevens: voornaam, naam, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoonnummer en email adres, geslacht, geboortedatum, wachtwoord, betaalgegevens, koopgedrag en taalkeuze. We verwerken ook eventuele identificerende bedrijfsgegevens, zoals o.a. BTW nummer indien van toepassing.
 • Alle gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt
 • Uw IP adres, locatie gegevens, browsergegevens, besturingssysteem, duur van uw bezoek, de door u bezochte pagina’s, links waarop u klikt door het gebruik van cookies (raadpleeg hiervoor onze cookie policy)

3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op de volgende wijzen verzameld:

 • Bij een bezoek aan (één van) onze websites
 • Door het afdragen van gegevens (analoog of digitaal)
 • Bij het aanvragen van producten of diensten door u als klant
 • Bij het aanmaken van een account
 • Bij inschrijving voor nieuwsbrieven en e-mails
 • Bij gebruik van sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram of Pinterest

4. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om volgende reden en op de erbij vermelde wettelijke basis:

Beheer van klanten en uitvoering/opvolging van bestellingen

Contractuele noodzaak

Aanmaken van een webshop account

Toestemming

Nieuwsbrieven en berichten

Toestemming

Informeren over een nieuwe privacy statement, datalek en andere wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichting

Ontwikkeling en verbetering van de artikelen en diensten

Toestemming

Promotie-en marketingdoeleinden

Toestemming

Persoonlijke aanbiedingen

Toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

5. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel omwille van de hiervoor aangegeven doeleinden.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van bv. (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de gegevensverwerking uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden als verwerkers dit privacy beleid ook naleven.

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 7 jaar na de aankoop van een product op onze website.

Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt via hogerstaande contactgegevens of indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd.

Van bovenstaande bewaartermijnen wordt afgeweken indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder maar niet beperkt tot fiscale bewaarplichten), of in het geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een juridisch geschil.

7. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen via het hogerstaande e-mail adres.
 • Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen ofwel aan u te verstrekken in een leesbare vorm.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen over alle privacy kwesties door contact met ons op te nemen. Als u niet tevreden bent met het antwoord op uw vraag of klacht van ons, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats.

Hieronder vindt u een link waar u alle contactgegevens van de nationale autoriteiten in alle lidstaten kan vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

-   Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

 

COOKIE POLICY

Laatste update: 25.10.2023

 1.  WAT ZIJN COOKIES?

 

Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen.

Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun browser aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze uit te schakelen dan wel hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden aan die gebruiker of dat een website niet meer volledig naar behoren werkt, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van de website niet mogelijk is.

Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst uit te schakelen, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Nu elke browser verschillend is, raden wij u aan om het ‘Help’-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren aangaande cookies kan wijzigen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen via door u aanvaarde cookies worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wetgeving rond privacy en cookies, conform ons privacy beleid en conform huidig cookie beleid.

 

 2. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP DEZE WEBSITE?

Op onze website worden cookies ingedeeld volgens hun gebruik. Algemeen onderscheiden we vier types cookies: technisch noodzakelijke cookies, statistische cookies, cookies aangaande voorkeuren en marketing/social media cookies, waarvan de functionaliteiten hierna verder toegelicht worden.

Binnen deze vier types cookies, onderscheiden we de cookies ook naar hun herkomst in first-party en third-party cookies:

 • De first-party cookies: dit zijn cookies die geplaatst en gebruikt worden door ons.
 • De third-party cookies: deze cookies worden gemaakt en geplaatst door derden.

 

 3. Technisch noodzakelijke cookies

Om de website zonder problemen te laten werken, zijn technisch noodzakelijke cookies nodig. Dankzij deze cookies kunnen wij ook de werking van onze website verbeteren. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden bij het gebruik van de website.

De volgende technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt:

Naam

Geplaatst door

Omschrijving

Vervaltermijn

_ab

Shopify

Toegang tot beheersfuncties

2 jaar

_secure_session_id

Shopify

Navigeren in een webwinkel

24 uur

_shopify_country

Shopify

Check-out

Sessie

_shopify_m

Shopify

Beheren van de privacy-instellingen van de klant

1 jaar

_shopify_tm

Shopify

Beheren van de privacy-instellingen van de klant

30 minuten

_shopify_tw

Shopify

Beheren van de privacy-instellingen van de klant

2 weken

_storefront_u

Shopify

Bijwerken van klantaccountgegevens

1 minuut

_tracking_consent

Shopify

Trackingvoorkeuren

1 jaar

c

Shopify

Checkout

1 jaar

cart

Shopify

Winkelwagen

2 weken

cart-currency

Shopify

Winkelwagen

2 weken

cart_sig

Shopify

Checkout

2 weken

cart_ts

Shopify

Checkout

2 weken

cart_ver

Shopify

Winkelwagen

2 weken

checkout

Shopify

Checkout

4 weken

checkout_token

Shopify

Checkout

1 jaar

dynamic_checkout_shown_on_cart

Shopify

Checkout

30 minuten

hide_shopify_pay_for_checkout

Shopify

Checkout

Sessie

keep_alive

Shopify

Lokalisatie voor de klant

2 weken

master_device_id

Shopify

Inloggen door de verkoper

2 jaar

previous_step

Shopify

Checkout

1 jaar

remember_me

Shopify

Checkout

1 jaar

secure_customer_sig

Shopify

Inloggen door de klant

20 jaar

shopify_pay

Shopify

Checkout

1 jaar

storefront_digest

Shopify

Inloggen door de klant

2 jaar

tracked_start_checkout

Shopify

Checkout

1 jaar

checkout_one_experiment

Shopify

Afrekenen

Sessie

 

 4. Statistische cookies

Deze cookies gebruiken we om het gebruik van de website te meten. Ze geven ons meer info over de prestaties en laadtijden van de website en specifieke webpagina's. Deze data maakt het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij gebruiken deze data enkel op anonieme basis. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website. 

De volgende statistische cookies worden gebruikt:

Naam

Geplaatst door

Omschrijving

Vervaltermijn

 

_landing_page

Shopify

Landingspagina’s volgen

2 weken

 

_orig_referrer

Shopify

Landingspagina’s volgen

2 weken

 

_s

Shopify

Shopify analytics

30 minuten

 

_shopify_d

Shopify

Shopify analytics

Sessie

 

_shopify_s

Shopify

Shopify analytics

30 minuten

 

_shopify_sa_p

Shopify

Shopify analytics met betrekking tot marketing en referrals

30 minuten

 

_shopify_sa_t

Shopify

Shopify analytics met betrekking tot marketing en referrals

30 minuten

 

_shopify_y

Shopify

Shopify analytics

1 jaar

 

_y

Shopify

Shopify analytics

1 jaar

 

_shopify_evids

Shopify

Shopify analytics

Sessie

 

_shopify_ga

Shopify & Google Analytics

Shopify analytics

Sessie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

5. Voorkeuren cookies

Cookies aangaande voorkeuren verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de bezoeker of om de goede werking van de website te verzekeren. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website. 

De volgende cookies aangaande voorkeuren worden gebruikt:

Naam

Geplaatst door

Omschrijving

Vervaltermijn

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

[Deze cookies worden voorlopig nog niet gebruikt, maar dit kan wel in de toekomst. In dat geval zal de cookie policy geupdate worden.] 

 

6. Sociale media/marketing cookies

De sociale media cookies dienen om functionaliteiten eigen aan sociale netwerken te laten werken. Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website. 

We gebruiken de volgende sociale media/marketing cookies:

Naam

Geplaatst door

Omschrijving

Vervaltermijn

Google

Google

Het personaliseren van google advertenties op basis van interesses en zoekresultaten in de gebruikte browser. 

Voor meer informatie over de terms en conditions van google én hen privacy policy verwijzen wij u graag naar deze pagina.

[...]

 

 

 

 

 

 

 • HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 

Als u vragen heeft over hoe wij cookies gebruiken, kunt u met ons contact opnemen aan de hand van onderstaande gegevens:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Per post: DIERENVILLA Van Harenstraat 6, 5145RJ WAALWIJK
 • Telefonisch: +31(0)416383221 werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »